Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An năm học 2011 - 2012 môn Sinh (Hệ chuyên) Sở GD&ĐT Long An

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 36 KB
  • Lượt tải: 230
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Long An năm học 2011 - 2012 môn Sinh (Hệ chuyên) - Sở GD&ĐT Long An

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN
NĂM HỌC 2O11 – 2012
Môn thi: SINH HỌC

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 30/06/2011

Câu 1: (2 điểm)

a. (1 điểm) Đột biến gen là gì? Hãy cho mỗi loại 1 ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên và loại đột biến gen do con người tạo ra?

b. (1 điểm) Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể là (2n +1) và (2n – 1)?

Câu 2: (2 điểm)

a. (1.25 điểm) Thế nào là hiện tượng giao phối gần ? Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn và giao phối gần nhằm mục đích gì?

b. (0.75 điểm) Trong 1 quần thể thực vật, tại thế hệ L0 có 100% thể dị hợp về kiểu gen Aa, nếu tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ L4 có tỉ lệ thể dị hợp và tỉ lệ thể đồng hợp là bao nhiêu %?

Câu 3: (2 điểm)

a. (1.0 điểm) Dựa vào các câu hỏi gợi ý dưới đây, hãy giải thích vì sao các cành cây phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:

- Ánh sáng mặt trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như thế nào?

- Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?

b. (1.0 điểm) Một quần xã có các sinh vật: cỏ, bọ rùa, ếch, rắn, châu chấu, đại bàng, vi khuẩn, chó sói, gà rừng, hươu, sư tử.

- Vẽ lưới thức ăn của quần xã?

- Người ta có kế hoạch tiêu diệt toàn bộ số sư tử và đại bàng trong quần xã nêu trên. Em có ý kiến gì về vấn đề này?

Câu 4: (2 điểm)

Đem lai giữa đậu hoa tím, quả dài với đậu hoa trắng, quả ngắn thu được F1 đồng loạt hoa tím, quả dài. Tiếp tục cho F1 giao phấn, thu được F2 có 4 loại kiểu hình theo số liệu sau: 3597 cây hoa tím, quả dài : 1202 cây hoa tím, quả ngắn : 1198 cây hoa trắng, quả dài : 398 cây hoa trắng, quả ngắn. Biết mỗi gen qui định một tính trạng.

a. (1.0 điểm) Biện luận quy luật di truyền chi phối phép lai trên?

b. (1.0 điểm) Cho cây đậu hoa tím, quả dài, thân cao dị hợp tử 3 cặp gen lai với cây dị hợp tử 2 cặp gen có kiểu hình hoa trắng, quả dài, thân cao. Biết các gen nằm trên các NST khác nhau, phân li độc lập, tổ hợp tự do. Không cần viết sơ đồ lai hãy xác định:

- Số kiểu gen ở F1 ?

- Tỉ lệ kiểu hình ở F1 ?

- Tỉ lệ kiểu gen A-B-D- ở F1 ?

- Tỉ lệ kiểu gen A-bb-D- ở F1 ?

Câu 5: (2 điểm)

a. (1.0 điểm) Trong kỳ sau của giảm phân I, nhiễm sắc thể đã diễn biến theo cơ chế nào để hình thành nên các tế bào con (n) có nguồn gốc khác nhau? Giải thích (bằng cách cho ký hiệu bằng chữ thay cho nhiễm sắc thể)?

b. (1.0 điểm) Ở gà có bộ nhiễm sắc thể 2n = 78, một nhóm tế bào cùng loại gồm tất cả 2496 nhiễm sắc thể đơn đang phân li về hai cực tế bào.

* Nhóm tế bào đó đang ở thời kì phân bào nào?

* Số lượng tế bào là bao nhiêu?

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.