Dioretsa for Mac

Tải về
3 (1) UM App Share Dùng thử 527 Dung lượng: 1,3 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/Intel

Dioretsa là một chương trình hiển thị PDF có thể quản lý các file PDF với thẻ. Tên file PDF sẽ được hiển thị trên thẻ và tiêu đề cửa sổ. Chương trình này có thể chọn thẻ bằng danh sách thẻ, tìm kiếm một từ từ hộp tìm kiếm và hiển thị outline của file PDF bằng cách sử dụng Dioretsa. Thêm vào đó, tính năng xem toàn màn hình, hiển thị file PDF đang có trong Finder và chuyển giữa các thẻ cũng được hỗ trợ. Khi bạn muốn mở file PDF, bạn có thể thực hiện bằng lệnh, hoặc nhấn nút "open pdf file", kéo và thả file PDF vào icon Dock của Dioretsa hoặc phải chuột vào file rồi chọn Dioretsa tại "open file (pdf only) with...".

Phiên bản mới này có:

Cung cấp một số bản vá lỗi. Giờ đây, bạn đã có thể đặt độ dài, chiều rộng của cửa sổ mặc định và mở các file PDF trong thẻ background.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 529
  • Lượt tải: 527
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: