Cronette for Mac

Tải về
3 (1) Tension Software Dùng thử 282 Dung lượng: 1,7 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/10.5.6 Intel

Cronette là một phần mềm dùng để xác định các tác vụ có thể chạy tự động bởi Mac. Chương trình này có thể sử dụng trên các máy chủ Mac không được quản lý hoặc cho các tác vụ được thực hiện qua đêm hoặc dùng cho các tác vụ có tính lặp đi lặp lại được thực hiện trên một nền tảng thường xuyên.

Chi tiết cách hoạt động của chương trình này: cài đặt tác vụ trong Cronette rất dễ dàng. Tất cả các tác vụ bên trong Cronette được hiển thị trong một bảng. Mỗi một tác vụ được hiển thị trong một giao diện chuyên nghiệp và chi tiết (cũng giống như hàng ngàn phần mềm khác của Mac).

Người dùng có thể nhập một tài liệu về các tác vụ họ thích, cũng như có thể gán tên và ghi chú nhận dạng cho một tác vụ.

Người dùng có thể chọn một tác vụ, các kiểu khác nhau gồm:

• Daily: Chọn 10 thời điểm khác nhau trong ngày để tác vụ này có thể hoạt động

• Weekly: Chọn ngày trong tuần để tác vụ này hoạt động và nhiều nhất 10 lần một ngày

• Montly: Chọn bất kì ngày nào của một tháng trong năm để tác vụ thực hiện và nhiều nhất là 10 lần một ngày

• Yearly: Xác định tháng, ngày và 10 lần 1 ngày tác vụ sẽ hoạt động

Người dùng có thể chọn hành động nào sẽ thực hiện mỗi khi tác vụ hoạt động:

• Chọn một dữ liệu hoặc một ứng dụng hoặc một script hoạt động sử dụng một bảng ghi lựa chọn

• Mở các loại URL khác nhau

• Thực hiện các hành động khcas nhau như khởi động lại, tắt máy, vào trạng thái ngủ hoặc chỉ là gửi thông báo tới bản ghi

• Thực hiện một lệnh đặc biệt, trực tiếp từ Cronette.

Cronette sẽ chạy các tác vụ trong một nền khi đã được lên lịch, và người dùng không cần thực hiện thêm bất kì một hành động nào. Chương trình này sẽ thêm các chức năng phụ riêng biệt.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 286
  • Lượt tải: 282
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/10.5.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: