Disk Shower 3.2 build 11012007D Dọn dẹp hệ thống

Tải về

3,3 (4) Arafasoft Dùng thử 2.000 Dung lượng: 2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista

Khi nhiều chương trình khác nhau đang chạy, các file tạm cần thiết sẽ được các chương trình đó tạo ra trên ổ cứng. Và thường là các file tạm đó không được xóa đi. Các file tạm vẫn còn trên ổ cứng, chiếm không gian và làm chậm máy tính của bạn. Công cụ "Disk Shower" được sử dụng để dọn dẹp định kỳ máy tính của bạn, xóa các file tạm và không sử dụng để làm cho máy tính của bạn nhanh hơn, ổn định hơn.

Trong suốt phần này của quá trình quét, chương trình sẽ phân tích toàn bộ trên ổ đĩa mà người dùng chỉ định. Nó sẽ kiểm tra từng tập tin trên đĩa. Nếu phát hiện được rác, file tạm, nó sẽ ghi file đó vào danh sách kết quả tìm thấy. Sau khi quét bạn cần phải xóa file tạm bằng cách sử dụng nút "Delete".

3,3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 3.2 build 11012007D
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2 MB
  • Lượt xem: 2.032
  • Lượt tải: 2.000
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/Vista
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm