Dossier for Mac

Tải về
1 (1) Vortimac Software Dùng thử 272 Dung lượng: 1,8 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.4/Server/10.5/Server/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel

Dossier là một công cụ quản lý thông tin đầy đủ các chức năng dành cho Mac. Đây là công cụ lý tưởng dành cho việc giữ và sắp xếp các note, danh sách cần làm, mật khẩu,… Dossier tập trung vào giao diện dễ sử dụng, với trình hiển thị đa tài liệu và hiển thị đồng thời từng tài liệu, folder thông minh, tìm kiếm trực tiếp, hỗ trợ blog, lịch đã được tiếp hợp, giải mã, khả năng in các entry, folder hoặc toàn bộ dữ liệu, chỉnh sửa văn bản, hỗ trợ xuất,…

Phiên bản mới này có:

• Cập nhật giao diện icon mới và làm sạch rõ ràng.

• Vá lỗi khiến Dossier bị đóng trong một số trường hợp.

• Vá lỗi khi cửa sổ hiển thị có thể mất dấu hiệu nội dung được hiển thị trong các cửa sổ khác.

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 278
  • Lượt tải: 272
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.4/Server/10.5/Server/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: