3Hub for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 366
  • Lượt tải: 359
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.6.6 or later
Giới thiệu

3Hub cho phép người dùng có thể hiển thị lưu trữ trực tuyến Amazon S3 với bạn bè, hiển thị các file đã chia sẻ với họ và rất nhiều khả năng khác.

3Hub

Các tính năng chính:

Sắp xếp các file và sổ địa chỉ để download và upload

Mở rộng băng thông download và upload

Theo dõi những người dùng S3 khác bạn muốn chia sẻ với hoặc muốn phân quyền cho họ

Sử dụng tính năng "Auto apply", bạn có thể tự động phân quyền đốiv ới các file mới upload

Sử dụng tính năng Share, bạn có thể chia sẻ mọi thứ với người dùng khác, và mở các file họ đã chia sẻ cho bạn

Đổi tên file

Copy từ bucket này sang bucket khác

Phân quyền cho các bucket và file

Tạo đường link torrent và URL tạm thời

Tùy biến header

Kéo và thả các file vào dock.

Lamle

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo