Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán 48 bài toán ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 277 KB
  • Lượt xem: 3.248
  • Lượt tải: 1.813
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán là tài liệu dành cho các em học sinh lớp 1 đang chuẩn bị lên lớp 2. Thông qua việc ôn tập với các dạng bài tập Toán lớp 1 sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2. Mời các thầy cô giáo và quý phụ huynh cùng tham khảo để hướng dẫn các em học sinh ôn tập.

 48 bài toán ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2

Bài 1: Điền dấu, – thích hợp vào ô trống

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 2: Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống.

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp:

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống?

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo của hình vuông có các kết quả đều như nhau.

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 7: Hình vẽ trên có …………………..tam giác

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Đó là các tam giác………………………..

Bài 8: Đọc tên các điểm đoạn thẳng có trong hình vẽ sau

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Có ………..điểm

Là các điểm…………………………..

Có ………. đoạn thẳng

Là các đoạn thẳng …………………………………

…………………………………………………………….

Bài 9: Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong đường tròn và 4 điểm ở ngoài hình tam giác.

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 - Môn Toán

Bài 10 *: Con gà mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. bạn An tính rằng cứ 3 ngày nó đẻ được 2 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được mấy quả trứng?

Bài 11 *: Hè vừa rồi, bạn Bình về thăm ong bà nội được 1 tuần 2 ngày và thăm ông bà ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông bà nội ngoại được bao nhiêu ngày?

Bài 12 *: An có ít hơn Bình 4 hòn bi, Bình có ít hơn Căn 3 hòn bi. Hỏi Căn có mấy hòn bi, biết rằng An có 5 hòn bi.

Bài 12 *: Số tuổi của An và Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan và của Hương cộng lại. An nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan?

Bài 13 *: Anh có 15 hòn bi đỏ và 10 hòn bi đen. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn bao nhiêu hòn bi?

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem thêm chi tiết.

Để giúp các em học sinh ôn tập hè, các thầy cô giáo và quý phụ huynh có thể tham khảo thêm một số bài tập và giáo án ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 để giúp các em củng cố lại kiến thức được tốt hơn.

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.