Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí

Tải về
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 32 KB
  • Lượt tải: 70
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Biểu mẫu Báo cáo tình hình sử dụng sổ kinh phí

Bộ, (Sở) : ……….
Đơn vị : …………
Mẫu số : B06 -H
(Ban hành theo quy định số: 1124 - TC/QĐ/CĐKT ngày 12/12/1996 của Bộ tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG SỐ KINH PHÍ QUYẾT TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
Năm……………...

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Liên kết tải về