Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm 2013 môn Toán lớp 9 THCS Bộ GD&ĐT

Tải về
  • Đánh giá:
    3 6 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt tải: 998
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp Quốc gia năm 2013 môn Toán lớp 9 THCS - Bộ GD&ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

CUỘC THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2013

MÔN: SINH HỌC - LỚP 9 THCS

(Thời gian làm bài 120 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/03/2013


Bài 1:
(5 điểm):

Lập quy trình bấm máy và tính giá trị của mỗi biểu thức sau (Ghi đầy đủ các chữ số hiện trên máy tính):

 

Bài 2: (5 điểm)

Một anh sinh viên được gia đình gửi vào sổ tiết kiệm ngân hàng là 80000000 đồng với lãi xuất 0,9% tháng.

1. Hỏi sau đúng 5 năm số tiền trong sổ sẽ là bao nhiêu, biết rằng trong suốt thời gian đó anh sinh viên không rút một đồng nào cả vốn lẫn lãi?

2. Nếu mỗi tháng anh sinh viên đó đều rút ra một số tiền như nhau vào ngày ngân hàng trả lãi thì hàng tháng anh ta rút ra bao nhiêu tiền (làm tròn đến 1000 đồng) để sau đúng 5 năm sẽ vừa hết số tiền cả vốn lẫn lãi.

Bài 3: (5 điểm)

Cho góc xOy = 50o. Giữa hai tia Ox, Oy lấy tia Oz sao cho góc xOz = 22o. Trên Oz lấy điểm M sao cho OM = 67cm. Một đường thẳng thay đổi luôn đi qua điểm M và cắt 2 đia Ox, Oy tương ứng tại A, B. Tính giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác ABO.

Bài 4: (điểm)

1. Cho biểu thức:

Tính M khi y = 26; z = 2013.

2. Tìm tất cả các số tự nhiên n trong khoảng (1000; 10000000) sao cho số là một số tự nhiên.

Bài 5: (5 điểm)

Trên mặt phẳng cho trước đoạn thẳng AB. Từ điểm A vẽ đoạn thẳng AC vuông góc với AB và AC = 5,3 (cm). Từ điểm B vẽ đoạn thẳng BE vuông góc với AB (hai điểm E, C không nằm cùng phía đường thẳng AB) và BE = 7,2 (cm). Trên tia đối của tia BE lấy điểm D sao cho góc DCA bằng 65o. Gọi F là trung điểm của đoạn thẳng AE. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm F và vuông góc với đường thẳng AE. Đường tròn tâm F bán kính FE cắt đường thẳng d tại điểm G (hai điểm B, G nằm khác phía đường thẳng AE). Biết AE = 12,4 (cm) hãy tính.

1. Độ dài đoạn thẳng BD;

2. Diện tích S của đa giác EGACD

Bài 6: (5 điểm)

Công ty Hoa Hồng thông báo quy định về trả tiền cho một trò chơi trên máy tính như sau:

A. Bạn phải trả 21000 đồng với bất kì lượng thời gian nào mà bạn chơi trò chơi.

B. Bạn phải trả 5000 đồng khi đồng ý chơi trò chơi và bạn phải trả thêm 1500 đồng cho mỗi phút chơi trò chơi.

C, Bạn phải trả 3000 đồng cho mỗi phút chơi trò chơi.

D. Bạn phải trả 15000 đồng khi đồng ý chơi trò chơi và bạn phải trả thêm 250 đồng cho mỗi phút chơi trò chơi.

Hãy cho biết bạn sẽ chơi trò chơi trên máy tính của công ty đó theo hình thức nào (Hãy ghi chữ A hay B hay C hay D vào cột hình thức chọn tương ứng với khoảng thời gian chơi của bạn) để phải trả ít tiền nhất nếu:

Thời gian chơi Hình thức chọn
1) Bạn chơi với thời gian không quá 3 phút  
2) Bạn vừa chơi với thời gian từ 3 phút 30 giây đến 5 phút  
3) Bạn chơi với thời gian từ 6 phút đến 8 phút  
4) Bạn chơi với thời gian từ 8 phút 30 giây đến 23 phút   
5) Bạn chơi với thời gian từ 24 phút đến 60 phút   

Download tài liệu để xem thêm chi tiết