Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Toán Sở GD&ĐT Long An

Tải về
  • Đánh giá:
    1 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 323 KB
  • Lượt tải: 391
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Toán - Sở GD&ĐT Long An

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: TOÁN

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 11/04/2012

Bài 1: ( 4 điểm)

1/ Không sử dụng máy tính, hãy thực hiện phép tính:
Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Toán

2/ Cho biểu thức: Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Toán

a/ Tìm điều kiện xác định và rút gọn B.

b/ Tìm giá trị lớn nhất của B và giá trị x tương ứng.

Bài 2: (5 điểm)

1/ Tìm hệ số a > 0 sao cho các đường thẳng y = ax – 1 ; y = 1 ; y = 5 và trục tung tạo thành hình thang có diện tích bằng 8 (đơn vị diện tích).

2/ Cho các số x, y, z khác 0 thỏa mãn đồng thời Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Toán

Tính giá trị của biểu thức P = (x + 2y + z)2012.

Bài 3: (5 điểm)

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O), các đường cao AD, BE, CF (DBC, EAC, F AB) cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) theo thứ tự ở M, N, K. Chứng minh rằng:

Đề thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 môn Toán

Bài 4: (3 điểm)

Cho đoạn thẳng CD = 6 cm, I là một điểm nằm giữa C và D ( IC > ID). Trên tia Ix vuông góc với CD lấy hai điểm M và N sao cho IC = IM, ID = IN, CN cắt MD tại K (K thuộc MD), DN cắt MC tại L (L thuộc MC). Tìm vị trí của điểm I trên CD sao cho CN.NK có giá trị lớn nhất.

Bài 5: (3 điểm)

Tìm các cặp số (x; y) nguyên dương thỏa mãn: xy + 2x = 27 – 3y.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.