Xác suất thống kê Tài liệu xác suất thống kê

Tải về
 • Đánh giá:
  3 46 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,3 MB
 • Lượt xem: 150.036
 • Lượt tải: 92.000
 • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Xác suất thống kê - Tài liệu xác suất thống kê

Trang bị cho sinh viên một số vấn đề cơ sở của lý thuyết xác suất và thống kê toán để từ đó sinh viên có thể tiếp cận vào việc nghiên cứu lý thuyết hoặc vận dụng vào công tác điều tra, phân tích số liệu.

Phương pháp học tập:

 • Học các nội dung lý thuyết. 
 • Trả lời các câu hỏi thảo luận theo nội dung bài học. 
 • Vận dụng lý thuyết làm một số bài tập tại lớp. 
 • Làm các bài tập trắc nghiệm khách quan. 
 • Giải bài tập về nhà. 

Hướng dẫn chạy chương trình: Download file XacSuatThongKe.zip về máy tính rồi giải nén, sau đó khởi chạy file index.html để bắt đầu.

Liên kết tải về