4Card Recovery 2.0

Link Download 4Card Recovery chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
  • SysTools SQL Backup Recovery
  • SysTools SQL Backup Recovery là công cụ khôi phục các tập tin SQL .bak đã bị hỏng hoặc không truy cập được mà không gây ảnh hưởng đến toàn bộ dữ liệu.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • AISBackup
  • AISBackup có khả năng sao lưu máy tính Windows và Windows Server với mức giá thấp nhưng có hiệu quả cao, bao gồm sao lưu và khôi phục dữ liệu ứng dụng như sao lưu SQL Server và sao lưu Microsoft Exchange.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Accounts and Budget Free
  • Accounts & Budget free là một phần mềm kế toán đơn giản cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để quản lý chi phí, thu nhập và ngân sách của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu