7-Zip 21.07 (64-bit)

Tải xuống 7-Zip 21.07 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống 7-Zip 21.07 (64-bit) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
🖼️
  • Fsgrep
  • Fsgrep là một ứng dụng Java đơn giản cho phép người dùng tìm kiếm tất cả các tập tin trong một thư mục với gợi ý đưa ra. Chức năng cơ bản của nó là sự kết hợp giữa tiện ích 'find' và 'grep' của Unix.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Back2zip 125
  • Phần mềm Back2zip sử dụng chuẩn ZIP & ZIP 64 để quản lý và sao lưu tài liệu dưới dạng file ZIP. Back2zip hoạt động hoàn toàn ở chế độ nền nên không làm gián đoạn công việc của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Convert PowerPoint to Pdf,
  • Convert Powerpoint to Pdf giúp bạn nhanh chóng chuyển đổi các file trình chiếu Powerpoint (ppt, pptx, pptm) sang định dạng dữ liệu PDF...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Nén - Giải nén