7-Zip 20.02 Alpha

Tải xuống 7-Zip 20.02 Alpha

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống 7-Zip 20.02 Alpha được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

🖼️ Changes Saver Tự động lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Enins
 • Trong khi chép file qua lại bạn đã dùng một file cũ ghi đè lên một file quan trọng vừa làm xong? Khi tắt máy bạn đã quên “Save” một file đang soạn thảo?
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.218

🖼️ Disk Sorter (32-bit)

🖼️
 • Phát hành: Flexense Computing Systems Ltd
 • Disk Sorter là một ứng dụng mạnh mẽ dùng để phân loại tập tin. Nó cho phép bạn phân loại các tập tin từ một hoặc nhiều ổ đĩa, thư mục, chia sẻ qua mạng và thiết bị lưu trữ NAS.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 223

🖼️ Smart File Classifier

🖼️
 • Phát hành: Whitecloudsoft
 • Smart File Classifier là một phần mềm dành cho nền tảng Win32. Chương trình này có thể tự động phân loại rất nhiều file thành các folder phụ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 303

🖼️ Disk Doctors Smart E-mail Backup 1.0 Di chuyển, sao lưu các cài đặt email Outlook

🖼️
 • Phát hành: Disk Doctors
 • Sử dụng Disk Doctors Smart E-mail Backup để di chuyển và sao lưu các cài đặt email Outlook.
 • windows Version: 1.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

🖼️ WebMinds Easy Duplicate Finder 1.0 Tìm kiếm file trùng lặp

🖼️
 • Phát hành: WebMinds
 • Easy Duplicate Finder là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn tìm kiếm và giải quyết các bức ảnh, tài liệu, bảng tính, các file MP3 trùng lặp một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 143
Xem thêm Nén - Giải nén