Adobe Photoshop Express

Link Download Adobe Photoshop Express chính:

🖼️
🖼️
  • Adobe Camera Raw Plugin xử lý ảnh thô trên Photoshop
  • Adobe Camera Raw 13.2 là plugin Photoshop mạnh mẽ, cung cấp công cụ để nhanh chóng truy cập vào các định dạng ảnh thô. Download Camera Raw mới để nhận hỗ trợ các file ở định dạng DNG.
  • Xếp hạng: 4 19 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Turbo Photo Phần mềm quản lý và chỉnh sửa ảnh
  • Turbo Photo là phần mềm quản lý ảnh cùng với tính năng chỉnh sửa hình chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số. Có nhiều phần mềm giúp bạn xử lý công việc này nhưng vừa đơn giản lại vừa chuyên nghiệp thì phải kể tới Turbo Photo.
  • Xếp hạng: 4 18 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm Chỉnh sửa ảnh