Alokiddy - Tiểu Học cho iOS 1.1.6

Link Download Alokiddy - Tiểu Học cho iOS chính:
🖼️
  • Kyna English cho iOS Ứng dụng học Tiếng Anh trực tuyến

  • Kyna English cho iOS là một ứng dụng học tập, học tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em, cung cấp đầy đủ các bài học, hoạt động rèn luyện phát âm, từ vựng, củng cố ngữ pháp, phát triển toàn diện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Kids Sun Eng cho iOS Ứng dụng học Tiếng Anh trực tuyến cho bé

  • Kids Sun Eng cho iOS là một ứng dụng học online, học Tiếng Anh dành cho các bạn nhỏ từ 2 đến 11 tuổi, sẽ cung cấp đầy đủ các bài học từ rèn luyện phát âm, từ vựng, củng cố ngữ pháp giúp thành thạo 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Giáo dục & Học tập