Amacsoft Card Data Recovery 1.0.8

Link Download Amacsoft Card Data Recovery chính:
🖼️
🖼️
  • Card Data Recovery

  • Card Data Recovery là phần mềm khôi phục ảnh đã từng đạt giải thưởng, có thể khôi phục các bức ảnh, file video và audio đã bị xóa, mất, lỗi hoặc bị format từ các mẫu thẻ nhớ khác nhau, ví như thẻ nhớ điện thoại, USB, camera kỹ thuật số, ổ cứng, ổ nén.
  • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • MSD Strongbox Lưu trữ và mã hóa file

  • MSD Strongbox là một chương trình hữu ích giúp bạn quản lý tập tin và tài liệu quản trọng trong một cơ sở sở dữ liệu và bảo vệ chúng bằng mật khẩu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu