Amazon Photos 5.6.0.102

Link Download Amazon Photos chính:

🖼️ Purplenova 3.5

🖼️
 • Phát hành: Infinishare Technologies
 • Như bạn đã biết, chúng ta có thể sử dụng những dịch vụ trực tuyến rất thông dụng như Flickr, Scribd, YouTube, Rapidshare hoặc Divshare… để chia sẻ hình ảnh, tài liệu, nhạc MP3, phim và nhiều loại tập tin khác.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.629

🖼️ Ares Galaxy Tạo một kết nối chia sẻ dữ liệu ngang hàng

🖼️
 • Phát hành: Softgap
 • Ares Galaxy 2.1.8 là một chương trình tương tự KaZaa, nó sẽ giúp bạn kết nối với nhiều người dùng Ares Galaxy khắp thế giới, tạo một kết nối chia sẻ dữ liệu ngang hàng (Peer-to-peer).
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.304

🖼️ YobiDrive FX 1.0 Chia sẻ tập tin nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: EZC Group
 • YobiDrive FX là hệ thống chia sẻ tập tin dựa trên web chuyên nghiệp được thiết kế dành cho doanh nghiệp.
 • windows Version: 1.0

🖼️ File Sharing Sentinel 1.0

🖼️
 • Phát hành: Akidthaine
 • File Sharing Sentinel là một trong những chương trình miễn phí tốt nhất trong nhóm phần mềm “Quản lý con cái”. Chương trình này được thiết kế nhằm ngăn chặn những chương trình chia sẻ ngang hàng dạng như Kazaa, Morpheus, Bearshare...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.744

🖼️ YouSendIt Express

🖼️
 • Phát hành: YouSendIt
 • YouSendIt Express là cách nhanh nhất, dễ nhất để gửi và nhận tập tin ngay từ máy tính của bạn mà không phải trả thêm phí.
 • windows
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.155
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ