AnyFileBackup 3.8.3

Link Download AnyFileBackup chính:

🖼️ Camel Disc Catalog 2.3 Quản lý dữ liệu trên máy

🖼️
 • Phát hành: TD-SOFT
 • Camel Disc Catalog là phần mềm tạo mục lục media giúp bạn quản lý các dữ liệu media di động của mình (như CD/DVD) và thư mục trên ổ HDD của bạn.
 • windows Version: 2.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.025

🖼️ Macrium Reflect 7.2 Sao chép ổ cứng và tạo ảnh đĩa

🖼️
 • Phát hành: Macrium Software
 • Macrium Reflect 7.2.4859 là một giải pháp tuyệt vời hỗ trợ người dùng sao chép ổ cứng và tạo ảnh đĩa rất nhanh chóng. Nhờ đó, phần mềm Macrium Reflect đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn.
 • windows Version: 7.2.4942
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.927

🖼️ PDF Converter Pro 12.2 Phần mềm chuyển đổi tài liệu PDF

🖼️
 • Phát hành: GIRDAC InfoTechnologies
 • GIRDAC PDF Converter Pro là một ứng dụng mạnh mẽ để chuyển đổi các tài liệu PDF sang Microsoft Word .DOC, .RTF và .DOCX, định dạng tập tin cũng như các file văn bản đơn giản. Nó giúp trích xuất hình ảnh từ các tài liệu PDF và tạo ra các tài liệu PDF từ bấ
 • windows Version: 12.2.4.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 779

🖼️ BestSync Portable (64-bit)

🖼️
 • Phát hành: RiseFly Software
 • BestSync 2011 là một chuyên gia hữu ích cho các trường hợp sau: đồng bộ hóa các file giữa các máy tính bằng cách tận dụng lưu trữ trực tuyến, FTP server, USB,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 318

🖼️ Performance Monitor

🖼️
 • Phát hành: Lorenzi Davide
 • Chương trình nhỏ gọn này sẽ đặt 4 biểu đồ trên màn hình của bạn, tuy nhiên nó cũng có một chút khó đọc. Giao diện cài đặt đơn giản của Performance Monitor giúp chúng ta dễ dàng đặt màu và hiển thị cho 4 biểu đồ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.318
Xem thêm Nén - Giải nén