AOMEI Backupper 6.0

🖼️
 • FarStone TotalRecovery Pro Phần mềm khôi phục dữ liệu
 • FarStone TotalRecovery Pro là công cụ đáng tin cậy đảm bảo an toàn và khôi phục lại dữ liệu đã mất của bạn khi bạn cần. Phần mềm này sao lưu ảnh, video, email, tập tin, thư mục, ứng dụng, thông tin các phân vùng trong ổ cứng và Windows.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Duplicate Finder
 • Duplicate Finder chuyên tìm kiếm các tập tin trùng nhau trong ổ cứng để tiết kiệm dung lượng. Dựa và dung lượng (chính xác từng byte), tên,…
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • iPubsoft Data Recovery Công cụ khôi phục dữ liệu hiệu quả
 • iPubsoft Data Recovery là một phần mềm khôi phục dữ liệu đáng tin cậy dành cho người dùng máy tính Windows. Với nó, họ có thể lấy lại tập tin bị mất hoặc xóa từ các ổ cứng gắn trong và thiết bị lưu trữ bên ngoài.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Quick Recovery for NSF to PST Conversion
 • Quick Recovery for NSF to PST Conversion là phần mèm chuyển đổi NSF sang PST đã được đánh giá là một trong những phần mềm chuyển đổi tốt nhất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu