BatteryGuru cho Windows Phone 1.2.3.1

Link Download BatteryGuru cho Windows Phone chính:

🖼️ Upgrade Advisor cho Windows Phone Hỗ trợ cập nhật Windows 10 Mobile cho Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Upgrade Advisor cho Windows Phone là ứng dụng cung cấp thông tin về việc cập nhật hệ điều hành cho Windows Phone từ Windows Phone 8.1 lên Window 10 Mobile và giúp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho điện thoại để cài đặt bản nâng cấp.
 • Windows Phone
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.450

🖼️ Truecaller cho Windows Phone 4.2 Quản lý danh bạ và chặn cuộc gọi trên Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: True Software Scandinavia AB
 • Truecaller có khả năng nhận dạng ai là người đang liên lạc với bạn thậm chí cuộc gọi đến là điện thoại cố định, điện thoại di động hoặc trả trước.
 • Windows Phone Version: 4.2.13.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 572

🖼️ Windows Insider cho Windows Phone 1.3 Nâng cấp lên Windows 10 Preview cho Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Windows Insider cho Windows Phone là ứng dụng cung cấp cho người dùng khả năng để nhận được bản cật nhật hệ điều hành trực tiếp trên điện thoại của mình từ Microsoft, trước khi nó được phát hành chính thức.
 • Windows Phone Version: 1.3.233.2
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.219

🖼️ Mobile Assistant cho Windows Phone 2.0 Ứng dụng quản lý và hỗ trợ điện thoại Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Metro8
 • Mobile Assistant là ứng dụng đa tính năng giúp bảo mật di động, quản lý, bảo trì điện thoại, cung cấp giải pháp an toàn cho thiết bị chạy hệ điều hành Windows Phone.
 • Windows Phone Version: 2.0.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 295

🖼️ Shrink Storage cho Windows Phone Giải phóng bộ nhớ cho Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Manu Bauer
 • Shrink Storage cho Windows Phone là ứng dụng tăng dung lượng bộ nhớ điện thoại Windows Phone khá hiệu quả và hữu ích với khả năng dọn dẹp mục bộ nhớ khác trong điện thoại.
 • Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 372
Xem thêm Quản lý điện thoại