Bitcoin Core cho Mac 0.11.2

Link Download Bitcoin Core cho Mac chính:

🖼️ Poshier for Mac 3.2 Quản lý hệ thống ứng dụng doanh nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Another System
 • Poshier - giải pháp quản lý hệ thống ứng dụng cho những doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ, tương thích với hệ điều hành Mac OS X...
 • mac Version: 3.2.16.2455
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 944

🖼️ Projector for Mac 2.4 Phần mềm quản lý dự án

🖼️
 • Phát hành: app4mac
 • Projector - chương trình tiện ích quản lý dự án và hệ thống, tính toán các chi phí cần thiết dành cho dự án. Chương trình dành cho hệ điều hành Mac OS X...
 • mac Version: 2.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.116

🖼️ E-PunchClock Std for Mac

🖼️
 • Phát hành: Macavenger Tech
 • Một ứng dụng đồng hồ đơn giản. Chương trình này được thiết kế bằng cách sử dụng một thuật toán “đồng hồ báo thức” chứ không phải thuật toán “tác vụ thời gian”...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.727

🖼️ Cashculator for Mac OS X 1.3 Theo dõi giám sát các lượng tiền tệ

🖼️
 • Phát hành: Apparent Software
 • Cashculator - phần mềm tiện ích dành cho doanh nghiệp, có tác dụng theo dõi, giám sát các lượng tiền tệ được sử dụng trong tổ chức...
 • mac Version: 1.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 606

🖼️ Pear Note for Mac

🖼️
 • Phát hành: Useful Fruit Software
 • Pear Note tích hợp các file video, audio và slide với note văn bản thông thường. Bằng cách ghi lại tất cả các hoạt động, Pear Note theo dõi điều gì xảy ra khi tạo ghi chú và những gì người khác nói...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 198
Xem thêm Quản lý tài chính