Bloodshed Dev-C++ 5 Beta

Tải xuống Bloodshed Dev-C++ 5 Beta

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Bloodshed Dev-C++ 5 Beta được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Bloodshed Dev-C++ chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
  • Convert .NET Chuyển đổi code từ Csharp sang VB.Net
  • Đây là công cụ chuyển đổi code từ Csharp sang VB.Net. Chỉ cần chép code vào TextBox bên dưới và nhấn nút C# Convert VB.NET. Công cụ này hỗ trợ cả cú pháp .NET 3.5 và nó còn là một công cụ độc lập mà không cần cài đặt.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Longtion Application Builder
  • Longtion Application Builder 5.6.0.583 là một công cụ để thiết kế và phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu và các ứng dụng Web mà không cần viết bất kỳ mã.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • HTML-Optimizer Plus
  • HTML-Optimizer Plus 3.2 là một chương trình tiện ích mã nguồn HTML, qua đó khiến cho website của bạn có được tốc độ nhanh và ổn định hơn...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Database