Top ứng dụng Database tải nhiều nhất

🖼️ XAMPP 7.3 Ứng dụng thiết lập hệ thống web server

🖼️
 • Phát hành: Apache Friends
 • XAMPP 7.3.28 là chương trình tạo máy chủ web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và phpMyAdmin; cho phép bật/tắt và khởi động lại server dễ dàng.
 • windows Version: 7.3.28
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127.482

🖼️ Scratch 3.23 Phần mềm lập trình dành cho trẻ em

🖼️
 • Phát hành: MIT Media Lab
 • Scratch - được phát triển bởi MIT Media Lab - là một ngôn ngữ lập trình đồ họa dành cho trẻ em độ tuổi từ 8 trở lên, được cung cấp miễn phí.
 • windows Version: 3.23.1
 • Đánh giá: 487
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 268.714

🖼️ phpMyAdmin 5.1 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

🖼️
 • Phát hành: phpMyAdmin
 • phpMyAdmin 5.1.1 là một chương trình mySQL Client rất mạnh được viết bằng PHP. Bạn có thể dùng phpMyAdmin để truy cập vào database quản lý mySQL từ browser.
 • windows Version: 5.1.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.282

🖼️ IntelliJ IDEA Môi trường phát triển tích hợp cho Java

🖼️
 • Phát hành: JetBrains
 • IntelliJ IDEA là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được viết bằng Java để phát triển phần mềm máy tính, có sẵn dưới dạng phiên bản cộng đồng và một phiên bản thương mại độc quyền.
 • windows

🖼️ Bloodshed Dev-C++ 4.9 Môi trường phát triển cho ngôn ngữ C/C++

🖼️
 • Phát hành: Bloodshed Software
 • C/C++ là ngôn ngữ lập trình cực mạnh, tương tác cao và thích ứng nhiều HĐH. Hiện có rất nhiều IDE hỗ trợ lập trình C/C++ như Turbo C, Visual C++,... và Bloodshed Dev-C++ là IDE Portable đầu tiên.
 • windows Version: 4.9.9.2
 • Đánh giá: 173
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 241.064

🖼️ Python 3.9 Ngôn ngữ lập trình cơ bản

🖼️
 • Phát hành: Python Software Foundation
 • Python 3.9.1 là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng động, có thể dùng để phát triển nhiều loại phần mềm khác nhau. Tải Python miễn phí.
 • windows Version: 3.9.1
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.350

🖼️ Android SDK 24.4 Công cụ phát triển Android

🖼️
 • Phát hành: Open Handset Alliance
 • Android SDK là một phần mềm mã nguồn mở một bộ công cụ phát triển bao gồm một trình gỡ lỗi, các thư viện, trình mô phỏng thiết bị (dựa trên QEMU), mã nguồn thí dụ, và hướng dẫn.
 • windows Version: 24.4
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78.761

🖼️ Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 Tạo những ứng dụng chất lượng cao

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Visual Studio Ultimate 2012 là giải pháp mạnh mẽ để hỗ trợ các nhóm thiết kế và tạo ra những ứng dụng chất lượng cao để thỏa mãn nhu cầu người sử dụng.
 • windows
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.515

🖼️ MySQL 8.0 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: MySQL
 • Ứng dụng cơ sở dữ liệu MySQL Installer được tải về miễn phí từ 1 trong những cộng đồng phát triển cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới...
 • windows Version: 8.0.16
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78.567

🖼️ UltraEdit 26.20 Phần mềm chỉnh sửa ngôn ngữ lập trình

🖼️
 • Phát hành: IDM Computer Solutions
 • UltraEdit là phần mềm có khả năng chỉnh sửa các định dạng văn bản, HTML, PHP, XML, JavaScript, Perl, HEX, Java và các ngôn ngữ lập trình khác.
 • windows Version: 26.20
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.645