Top ứng dụng Database tải nhiều nhất

🖼️ Scratch 3.0 Phần mềm lập trình dành cho trẻ em

🖼️
 • Đánh giá: 115
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.003

🖼️ Database Tour 9.3 Giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu toàn diện

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

🖼️ Microsoft SQL Server 2019 Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.189

🖼️ XAMPP 7.3 Ứng dụng thiết lập hệ thống web server

🖼️
 • Phát hành: Apache Friends
 • XAMPP 7.3.6 là một chương trình tạo máy chủ web (Web Server) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL, FTP Server, Mail Server và các công cụ như phpMyAdmin. Với chương trình quản lý tiện dụng, cho phép bạn chủ động bật tắt hoặc khởi động lại dịch vụ máy chủ bất cứ lúc nào.
 • windows Version: 7.3.6
 • Tìm thêm: XAMPP tải XAMPP download XAMPP XAMPP cho windows XAMPP for windows
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116.590

🖼️ Postman 7.2 Tiện ích hỗ trợ phát triển API miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 501

🖼️ phpMyAdmin 4.9 Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.062

🖼️ Exportizer 8.0 Phần mềm xuất cơ sở dữ liệu miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

🖼️ MySQL 8.0 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.742

🖼️ Visual Studio Professional 2019 Công cụ hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.011

🖼️ Inno Setup 5.6 Tạo file cài đặt nhanh chóng và miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.698
Có tất cả 186 phần mềm.