Bloodshed Dev-C++ 4.9.9.2

Link Download Bloodshed Dev-C++ chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
 • LopeEdit Pro 5.4.2
 • LopeEdit Pro là 1 trình soạn thảo rất mạnh cho lập trình, hoàn toàn thay thế được nodepad của Windows.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • IntelliJ IDEA Môi trường phát triển tích hợp cho Java
 • IntelliJ IDEA là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được viết bằng Java để phát triển phần mềm máy tính, có sẵn dưới dạng phiên bản cộng đồng và một phiên bản thương mại độc quyền.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Aurel Basic RC2
 • Phần mềm này được tạo ra để giúp những người mới bắt đầu có thể nhanh chóng làm quen với các khái niệm cơ bản về lập trình.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • SQL Operations Studio (preview) Công cụ quản lý SQL Server
 • Microsoft SQL Operations Studio (preview) là công cụ miễn phí, hỗ trợ đa nền tảng với nhiệm vụ quản lý SQL Server, Azure SQL Database và Azure SQL Data Warehouse hay bất cứ vùng hoạt động nào của công cụ.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DBeaver Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu
 • DBeaver 6.3.3 là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hỗ trợ JDBC driver. DBeaver rất trực quan và dễ sử dụng để kết nối với nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, chạy truy vấn, tạo ERD.
 • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
;
Xem thêm Database