Bộ font VNI cơ bản

Link Download Bộ font VNI cơ bản chính:
🖼️
  • Font Install & Backup Cài đặt và sao lưu font chữ

  • Font Install & Backup là phần mềm cài đặt và sao lưu phông chữ mới đơn giản nhưng hiệu quả. Sử dụng Font Install & Backup, bạn không bao giờ phải lo mất phông chữ quan trọng như trước nữa.
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Bộ font Montserrat

  • Montserrat là bộ font chữ miễn phí, với vẻ đẹp của kiểu chữ đô thị nổi lên vào nửa đầu thế kỷ XX. Bộ font chữ Montserrat được chia sẻ và quảng bá bởi gã khổng lồ Google.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Font