Boxoft Batch Folder Creator

Link Download Boxoft Batch Folder Creator chính:
🖼️
 • Convert Excel to Flv

 • Convert Excel to Flv là một công cụ mạnh mẽ và rất tiện ích, cho phép bạn có thể chuyển đổi các file Excel (xls, xlsx, xlsm) sang định dạng file FLV...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Allway Sync 'n' Go U3 Đồng bộ hóa dữ liệu

 • Allway Sync 'n' Go là phiên bản di động của Allway Sync dùng để cài đặt trên USB hoặc ổ cứng bên ngoài. Allway Sync là phần mềm miễn phí dùng để đồng bộ hóa tập tin và thư mục cho Windows. Allway Sync sử dụng thuật toán đồng bộ hóa tiên tiến để nhanh chón
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • 7-Zip Portable Công cụ nén và giải nén

 • 7-Zip Portable 19.00 là phần mềm mã nguồn mở, được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo hay phải khai báo bất kỳ thông tin gì.
 • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
🖼️
 • Camtech Checksums

 • Tiện ích miễn phí Camtech Checksums cho phép người dùng thẩm định tính toàn vẹn của các file.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ID Backup Manager Quản lý sao lưu hữu hiệu

 • ID Backup Manager là chương trình được thiết kế để tự động sao lưu các tập tin hệ thống quan trọng của bạn trên bất kỳ phương tiện lưu trữ như đĩa CD hoặc DVD.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén