Boxoft Batch Folder Creator

Tải về

3 (1) Boxoft Co , Ltd Dùng thử 198 Dung lượng: 2,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7

Boxoft Batch Folder Creator là công cụ tạo nhóm file và tạo nhóm folder rất mạnh mẽ và đơn giản, cho phép bạn có thể tự động tạo folder và file theo nhóm hoặc tạo folder và file từ danh sách tên đã được xác định dạng CVS. Hỗ trợ lựa chọn tiền tố và hậu tố cho phép người dùng có thể tùy biến hoàn toàn tên file và folder.

Các tính năng chính:

• Lựa chọn tiền tố và hậu tố

• Tạo không hạn chế số lượng folder;

• Tạo không hạn chế số lượng file;

• Đặt giá trị số đếm bắt đầu;

• Tạo folder từ tên file sử dụng CSV;

• Tính năng Undo;

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 205
  • Lượt tải: 198
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: