Cars for Kids

Link Download Cars for Kids chính:
🖼️
  • iQB Leo Ngân hàng câu hỏi thông minh

  • iQB Leo là phiên bản đầy đủ nhất để quản lý ngân hàng câu hỏi, đề kiểm tra nằm trong giải pháp phần mềm iQB của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Word Magic Translator

  • Word Magic Translator - phần mềm dịch thuật chuyên nghiệp từ tiếng anh sang tiếng Tây Ban Nha. Phần mềm là một công cụ được tích hợp cùng với bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office bao gồm: Microsoft word, -Excel, outlook...
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Alphabet Fun Bé học bảng chữ cái tiếng Anh

  • Bắt đầu học tiếng Anh, một bước cơ bản không thể bỏ qua đó là thuộc lòng bảng chữ cái từ A đến Z. Có nhiều cách để "ghi lòng tạc dạ" 26 chữ cái này như hát, đọc thơ hay sơ đẳng nhất là đọc nhiều lần cho đến khi nào miệng mỏi, nhớ chữ thì thôi.
  • Xếp hạng: 4 29 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ học tập