Cisco Webex Meetings 40.2.10.14

Tải xuống Cisco Webex Meetings 40.2.10.14

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
 • VMware Server Phần mềm ảo hóa

 • VMware Server là một sản phẩm ảo hóa miễn phí cho các máy chủ Windows và Linux với sự hỗ trợ lớp doanh nghiệp và quản lý Virtual Center.
 • Xếp hạng: 2 3 Phiếu bầu
🖼️
 • BitNami Alfresco Stack

 • BitNami Alfresco Stack giúp đơn giản hóa triển khai Alfresco và những yêu cầu phụ thuộc của chúng. Chương trình này có thể triển khai với một bộ cài đặt riêng, giống như một máy ảo hoặc trên đám mây.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Delta Phần mềm dự toán

 • Delta là phần mềm dự toán do Công ty Cổ phần Tin học và Viễn thông Delta phát triển. Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, cung cấp đầy đủ tính năng phục vụ công tác lập dự toán, quyết toán và đấu thầu.
 • Xếp hạng: 3 85 Phiếu bầu
🖼️
 • Simba Stock Phần mềm quản lý kho, bán hàng & công nợ

 • Simba Stock là phần mềm quản lý kho, bán hàng và công nợ. Cho phép các doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình nhập, xuất và tồn kho một cách nhanh chóng. Từ đó dễ dàng so sánh, đối chiếu, đưa ra những định hướng phát triển phù hợp với từng giai đoạn.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý Doanh nghiệp