Cisco Webex Meetings 41.4.0 (64-bit)

Tải xuống Cisco Webex Meetings 41.4.0 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Cisco Webex Meetings 41.4.0 (64-bit) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
 • OrangeHRM Open Source Phần mềm quản lý nhân sự với tính năng đa dạng

 • OrangeHRM Open Source là một hệ thống quản lý nhân sự miễn phí, cung cấp rất nhiều module phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Hệ thống được sử dụng rộng rãi này có tính năng phong phú, trực quan và cung cấp một nền tảng quản lý nhân sự cần thiết cùng với các tài liệu miễn phí cũng như một cộng đồng người sử dụng đông đảo.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Carousel Telephony Adapter

 • Carousel là phần mềm cho phép kết nối các cuộc gọi VoIP đến các đường điện thoại thông thường và ngược lại bằng cách sử dụng một trong số các thiết bị điện thoại chuyên nghiệp.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • SEO Site Tools Công cụ hỗ trợ SEO chuyên sâu

 • SEO Site Tools là một tiện ích mở rộng trên trình duyệt Google Chrome và cũng là công cụ SEO phải có với bất kì ai đang làm việc với SEO và muốn nắm rõ các thông tin liên quan tới website của mình.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Open Contacts 6.0.7.692

 • Open Contacts cho phép bạn tạo, quản lý danh sách khách hàng và công ty, danh sách khách được sắp xếp hợp lý và chi tiết bao gồm các mối quan hệ, nghề nghiệp, tên công ty làm việc... giúp bạn dễ dàng tìm và đánh giá khách hàng một cách nhanh chóng.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • BitNami Alfresco Stack

 • BitNami Alfresco Stack giúp đơn giản hóa triển khai Alfresco và những yêu cầu phụ thuộc của chúng. Chương trình này có thể triển khai với một bộ cài đặt riêng, giống như một máy ảo hoặc trên đám mây.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý Doanh nghiệp