Copy Changed Files 1.7.0.2

Link Download Copy Changed Files chính:

🖼️ Typefacer 1.0 Hiển thị tất cả các phông chữ được cài đặt

🖼️
 • Phát hành: S W Upham
 • Typefacer là phần mềm tự động hiển thị tất cả các phông chữ được cài đặt.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 238

🖼️ MedImaView

🖼️
 • Phát hành: MHGS
 • MedImaView là ứng dụng phần mềm dễ sử dụng , cho phép bạn xem các hình ảnh trong lĩnh vực y tế trong các định dạng DICOM.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

🖼️ CloudBacko Pro 1.3 Tiện ích sao lưu server

🖼️
 • Phát hành: CloudBacko
 • CloudBacko Pro là một phần mềm sao lưu đám mây thế hệ mới. Khác với các ứng dụng sao lưu thông thường, chủ yếu sao lưu tệp tin hoặc thư mục, chương trình này được thiết kế để sao lưu các server ảo và server thực.
 • windows Version: 1.3.0.0

🖼️ CoffeeCup Free FTP 4.5 Build 2015 Phần mềm truyền dữ liệu qua FTP miễn phí

🖼️
 • Phát hành: CoffeeCup
 • CoffeeCup Free FTP hỗ trợ duy trì website qua việc truyền tệp bằng phương thức FTP. Chương trình này có giao diện trực quan và có cấu trúc thiết kế dựa trên Explorer vì thế bạn có thể chỉ định đường dẫn đến các thư mục trên máy tính và chọn tệp để tải một cách dễ dàng.
 • windows Version: 4.5 Build 2015
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 175

🖼️ Express Zip File Compression Plus Phần mềm nén tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: NCH Software
 • Express Zip File Compression Plus là một công cụ lưu trữ và nén để tạo, quản lý, và trích xuất các tập tin và thư mục nén.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 150
Xem thêm Nén - Giải nén