Copy for iOS 1.2.6

Link Download Copy for iOS chính:
🖼️
  • Bkav SmartDevice cho iOS Điều khiển thiết bị SmartDevice từ xa

  • Bkav SmartDevice cho iOS là ứng dụng hỗ trợ điều khiển thiết bị SmartDevice từ xa ngay trên chiếc điện thoại iPhone, iPad, iPod Touch của mình. Nhờ đó, bạn sẽ dễ dàng điều khiển và cập nhật trạng thái các thiết bị SmartDevice trong ngôi nhà thông qua mạng LAN hoặc Internet.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Ứng dụng Doanh nghiệp