Cyberduck for Mac 7.6.2

Tải xuống Cyberduck for Mac 7.6.2

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ EasyFind for Mac 4.9 Tìm kiếm file ẩn

🖼️
 • Phát hành: DEVONtechnologies
 • EasyFind là sự thay thế hoàn hảo dành cho Spotlight và tìm kiếm các file, folder hoặc nội dung của bất kì file nào mà không phải gắn chỉ số...
 • mac Version: 4.9.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.828

🖼️ Jihosoft File Recovery cho Mac 2.0 Khôi phục file trên máy Mac

🖼️
 • Phát hành: Jihosoft
 • Jihosoft File Recovery for Mac là một công cụ mạnh mẽ nhưng rất dễ sử dung, cho phép bạn khôi phục lại file bị mất hoặc xóa từ bất kỳ thiết bị lưu trữ nào trên máy Mac.
 • mac Version: 2.0

🖼️ JaBack 8.23 for Mac

🖼️
 • Phát hành: HiTek Software
 • JaBack có nhiệm vụ, lập lịch, các nhật ký kiểm soát và đồng bộ hóa. Một trong những tính năng JaBack có là cho phép khả năng sử dụng các biến.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 310

🖼️ Stellar Phoenix Partition Manager

🖼️
 • Phát hành: Stellar data recovery
 • Ứng dụng quản lý phân vùng Mac này sẽ lên kế hoạch rất cụ thể về sử dụng tất cả các phân vùng nhằm đảm bảo dữ liệu được an toàn cũng như cho phép bạn quay trở lại bất kì lúc nào trước khi thực hiện hành động.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 418

🖼️ TAO for Mac 1.8 Ứng dụng sắp xếp và quản lý

🖼️
 • Phát hành: Takashi T Hamada
 • TAO là một ứng dụng sắp xếp nơi các thông tin nhỏ sẽ được sắp xếp và quản lý dễ dàng như các mục tin. TAO hỗ trợ các công cụ tạo đề cương cơ bản, ví như tạo, chuyển, lọc, nhóm, kết hợp và nhóm các dữ liệu...
 • mac Version: 1.8.30
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 295
Xem thêm Dữ liệu – File