Top ứng dụng Phần mềm FTP tải nhiều nhất

🖼️ FileZilla cho Mac 3.55 Upload và download dữ liệu qua giao thức FTP

🖼️
 • Phát hành: FileZilla
 • FileZilla cho Mac 3.55 là phần mềm quản lý nguồn dữ liệu FTP. Nó thực sự hữu ích cho cả upload và download dữ liệu qua FTP. Bên cạnh đó FileZilla còn là một ứng dụng máy chủ rất ổn định.
 • mac Version: 3.55.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.204

🖼️ Cyberduck for Mac 7.6 Hỗ trợ download file qua FTP

🖼️
 • Phát hành: Cyberduck
 • Cyberduck for Mac là ứng dụng mã nguồn mở này có thể kết nối và đăng tải, tải xuống các file thông qua FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, và thậm chí là cả Google Docs.
 • mac Version: 7.6.2.33520
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.643

🖼️ Rumpus cho Mac 8.0 Truyền tải và quản lý file qua FTP

🖼️
 • Phát hành: Maxum Development
 • Rumpus là ứng dụng được thiết kế dành riêng cho người dùng Mac, giúp họ dễ dàng truyền tải và quản lý tập tin trong cùng một hệ thống mạng.
 • mac Version: 8.0.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 365

🖼️ ForkLift for Mac 2.5 Quản lý file và hệ thống kết nối giao thức FTP

🖼️
 • Phát hành: Dandre
 • ForkLift - chương trình tiện ích, quản lý file và hệ thống kết nối giao thức FTP client, với cơ chế hoạt động thông minh,hiệu quả cũng giao diện trực quan...
 • mac Version: 2.5.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 644

🖼️ Transmit for Mac OS X 4.4 Giao thức truyền tải trực tiếp

🖼️
 • Phát hành: Panic Inc
 • Transmit - thế hệ tiếp theo của giao thức truyền tải trực tuyến FTP và SFTP client dành cho hệ điều hành Mac OS X...
 • mac Version: 4.4.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 657

🖼️ FileZilla for Mac (PPC)

🖼️
 • Phát hành: FileZilla
 • FileZilla là phần mềm quản lý nguồn dữ liệu FTP. Nó thực sự hữu ích cho cả việc upload và download dữ liệu trao đổi qua FTP. Bên cạnh đó FileZilla còn là một ứng dụng máy chủ rất ổn định.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 975

🖼️ Glub Tech Secure FTP 2.6 for Mac OS X

🖼️
 • Phát hành: Glub Tech, Inc
 • Glub Tech Secure FTP - ứng dụng hỗ trợ giao thức truyền tải FTP với kết nối được mã hóa theo chuẩn 256-bit dành cho hệ điều hành Mac OS X...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 886