Cyberduck for Mac 6.4.0

Tải xuống Cyberduck for Mac 6.4.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Tri-BACKUP for Mac 7.0 Phần mềm sao lưu dữ liệu toàn diện

🖼️
 • Phát hành: TED
 • Tri-BACKUP là một phần mềm sao lưu dữ liệu toàn diện dành cho người dùng máy Mac.
 • mac Version: 7.0.2

🖼️ 321Soft USB Flash Recovery for Mac 5.0 Khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa USB hoặc thẻ nhớ

🖼️
 • Phát hành: 321Soft
 • 321Soft USB Flash Recovery for Mac là công cụ hữu ích giúp bạn nhanh nhóng phục hồi lại các tập tin bị xóa hoặc bị mất trong ổ đĩa USB, thẻ nhớ hay bất cứ dạng thiết bị lưu trữ nào.
 • mac Version: 5.0.6.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 289

🖼️ Sync!Sync!Sync! for Mac 5.0 Đồng bộ folder

🖼️
 • Phát hành: Sekn
 • Sync!Sync!Sync! Sẽ giúp người dùng tạo bản copy cho dữ liệu bằng cách đồng bộ 2 folder khác nhau.
 • mac Version: 5.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 315

🖼️ FilesInymCM for Mac

🖼️
 • Phát hành: Limit Point Software
 • FilesInymCM là một ứng dụng dịch vụ và menu context để: Hiển thị/ẩn/thay đổi hiển thị mở rộng của các file được chọn trong Finder...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 259

🖼️ Aiseesoft Android Data Recovery for Mac Khôi phục dữ liệu Android từ máy tính Mac

🖼️
 • Phát hành: Aiseesoft
 • Aiseesoft Android Data Recovery for Mac là phần mềm khôi phục dữ liệu cho thiết bị Android từ máy tính Mac với khả năng khôi phục nhiều loại dữ liệu.
 • mac
Xem thêm Dữ liệu – File