DirectX 9.0c dự phòng

Tải xuống DirectX 9.0c dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống DirectX 9.0c dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download DirectX 9.0c chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
🖼️
  • DirectX 9.0c Hỗ trợ đồ họa và bảo mật
  • Phiên bản DirectX 9.0c này cải thiện về bảo mật, cập nhật đồ họa, cho tốc độ mở frame nhanh hơn, và nhất là hỗ trợ các game mới và lớn có nhiều người chơi (multiplayer)...
  • Xếp hạng: 4 837 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • DLL‑files.com Client Công cụ sửa lỗi thiếu file dll
  • Nếu bạn là người sử dụng máy tính, đặc biệt là chơi game chắc hẳn đã từng gặp trường hợp máy báo thiếu file dll để chạy. DLL‑files.com Client sẽ giúp bạn quét và cập nhật lại file dll đó.
  • Xếp hạng: 3 16 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ chạy chương trình