Top ứng dụng Hỗ trợ chạy chương trình tải nhiều nhất

🖼️ Microsoft .NET Framework 3.5 Bộ framework của Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 389
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 983.716

🖼️ DirectX 11 Hỗ trợ đồ họa cho Windows

🖼️
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93.667

🖼️ Microsoft .NET Framework 4.7 Bộ Framework chính thức từ Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 558
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.607.514

🖼️ DirectX 9.0c 9.29 Hỗ trợ đồ họa và bảo mật

🖼️
 • Đánh giá: 824
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.425.117

🖼️ DirectX 12 Hỗ trợ đồ họa cho hệ điều hành Windows

🖼️
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 87.796

🖼️ Autoruns 13.93 Quản lý các chương trình khởi động cùng Windows

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.428

🖼️ Java - Java Runtime Environment 8.181 Chạy phần mềm Java trên PC

🖼️
 • Đánh giá: 888
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 962.263

🖼️ Quick Macros 2.4 Tự động hóa thao tác trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.025

🖼️ DirectX End-User Runtime Web Installer 9.29 Công cụ cập nhật DirectX tiện lợi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

🖼️ Office Deployment Tool 2016 16.0 Công cụ tải và cài đặt Office 365 ProPlus

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89
Có tất cả 17 phần mềm.