Top ứng dụng Hỗ trợ chạy chương trình tải nhiều nhất

🖼️ Cheat Engine 6.4 Phần mềm thay đổi thông số chơi game

🖼️
 • Đánh giá: 17
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 129.684

🖼️ DirectX 12 9.29 Hỗ trợ đồ họa cho hệ điều hành Windows

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110.640

🖼️ DirectX 11 Hỗ trợ đồ họa cho Windows

🖼️
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108.696

🖼️ Microsoft .NET Framework 3.5 Bộ framework của Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 390
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 995.778

🖼️ DirectX 9.0c 9.29 Hỗ trợ đồ họa và bảo mật

🖼️
 • Đánh giá: 826
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.442.654

🖼️ Java - Java Runtime Environment 8.0 Chạy phần mềm Java trên PC

🖼️
 • Đánh giá: 888
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 994.003

🖼️ Microsoft .NET Framework 4.8 Bộ Framework chính thức từ Microsoft

🖼️
 • Đánh giá: 559
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.634.096

🖼️ Autoruns 13.95 Quản lý các chương trình khởi động cùng Windows

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.042

🖼️ DLL‑files.com Client 3.3 Công cụ sửa lỗi thiếu file dll

🖼️
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 38.895

🖼️ Quick Macros 2.4 Tự động hóa thao tác trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.111
Có tất cả 17 phần mềm.