Disk Sorter (32-bit)

Link Download Disk Sorter (32-bit) chính:
🖼️
🖼️
  • Active File Compare

  • Active File Compare là công cụ tiên tiến để so sánh và đồng bộ hóa bất kì file văn bản nào, nó sẽ báo cáo kết quả của việc so sánh trong 2 cửa sổ bên cạnh nhau trên màn hình
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Copy Handler Tăng tốc copy dữ liệu

  • Với dân dùng máy “hạng nặng”, việc chờ dài cổ copy phim chất lượng cao hàng GB qua lại giữa các ổ cứng quả là một cực hình. CopyHandler sẽ là công cụ hoàn hảo trợ giúp cho “công tác” đáng ngán này.
  • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
  • Tagged Frog (64-bit)

  • TaggedFrog 1.1 là một phần mềm miễn phí cho phép bạn quản lý, sắp xếp các file, tài liệu và các địa chỉ web một cách dễ dàng. Những gì bạn cần làm chỉ đơn giản là thêm một đối tượng vào trong thư viện của mình và điền các từ khóa tương ứng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén