SpecialFoldersView

Tải về
3 (1) NirSoft Miễn phí 262 Dung lượng: 40 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista

Hệ điều hành Windows có rất nhiều các thư mục đặc biệt được sử dụng để lưu trữ các cài đặt ứng dụng và các tập tin, lưu trữ các tập tin Internet, lưu các file tạm thời, lưu giữ các phím tắt cho các tập tin khác.

SpecialFoldersView

SpecialFoldersView sẽ hiển thị danh sách tất cả các thư mục đặc biệt trong Windows của bạn, và cho phép người dùng dễ dàng chuyển đến các thư mục bên phải chỉ đơn giản bằng cách nhấp đúp vào mục thư mục.

Bạn cũng có thể lưu danh sách tất cả các đường dẫn thư mục vào html / text / file xml.

Tuyết Mai (Theo Softpedia)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 40 KB
  • Lượt xem: 266
  • Lượt tải: 262
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista
Liên kết tải về

Link Download chính thức: