Dungeon Alchemist Early Access

Link Download Dungeon Alchemist chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Arduino Phần mềm viết code cho bo mạch Arduino

  • Arduino là môi trường phát triển tích hợp mã nguồn mở, cho phép người dùng dễ dàng viết code và tải nó lên bo mạch. Arduino 1.8.12 có thể được sử dụng với bất kỳ bo mạch Arduino nào.
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Corona SDK Phát triển ứng dụng Android, iOS & Kindle miễn phí

  • Corona SDK là phần mềm có thể giúp người dùng thiết kế và phát triển nhiều ứng dụng dành cho hệ điều hành Android, iOS hoặc Kindle. Phần mềm này được tích hợp với tính năng mô phỏng hình dạng của chiếc điện thoại để người dùng tiện làm việc.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Công cụ Lập trình