Phần mềm giả lập Android trên PC để chơi game di động phổ biến. Bạn có thể tải các phần mềm giả lập phổ biến nhất hiện nay như Cheat Engine 6.4, Bluestacks, Nox App Player, KEmulator hay các phần mềm hỗ trợ chơi game khác từ chuyên mục này.

Top ứng dụng Hỗ trợ - Giả lập tải nhiều nhất

Bluestacks for Enterprise Bluestacks for Enterprise Phần mềm giả lập Android trên máy tính

Bluestacks for Enterprise
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188

Project64 Project64 2.3 Phần mềm giả lập Nintendo 64 trên máy tính

Project64
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

Cheat Engine Cheat Engine 6.6 Phần mềm hỗ trợ chơi game miễn phí

Cheat Engine
 • Đánh giá: 2.844
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.624.806

BlueStacks BlueStacks 2.6 Phần mềm giả lập Android trên Windows

BlueStacks
 • Đánh giá: 930
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.333.146

Garena Plus Garena Plus 2.7 Hỗ trợ chơi game, Stream Game

Garena Plus
 • Đánh giá: 1.994
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.019.603

ZSNES ZSNES 1.51 Bộ giả lập game Super Nintendo

ZSNES
 • Đánh giá: 163
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.566

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Trình giả lập GameBoy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 261
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294.738

KEmulator KEmulator 0.9 Phần mềm giả lập game Java trên PC

KEmulator
 • Đánh giá: 1.079
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.174.556

Droid4X Droid4X 0.10 Phần mềm giả lập Android trên PC

Droid4X
 • Đánh giá: 220
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 740.476

Nox App Player Nox App Player 3.8 Phần mềm giả lập hệ điều hành Android

Nox App Player
 • Đánh giá: 114
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 245.826
Có tất cả 64 phần mềm.