Eassos Recovery Free 3.5.0

Tải xuống Eassos Recovery Free 3.5.0

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ GreenRecovery Professional 1.0 Phần mềm phục hồi các tập tin bị mất

🖼️
 • Phát hành: Kungsoft
 • GreenRecovery Professional là phần mềm khôi phục tập tin bị mất do xóa, phân vùng định dạng bị mất, hoặc đĩa bị hư hỏng, nhiễm virus, phần mềm bị tai nạn,...
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ IsoBuster 4.4 Phục hồi dữ liệu cho đĩa CD và DVD

🖼️
 • Phát hành: Smart Projects
 • IsoBuster 4.4 là một ứng dụng chuyên nghiệp giúp người dùng khôi phục tất cả tập tin bị mất từ một đĩa CD, DVD hay Blu-ray bị hỏng.
 • windows Version: 4.4
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.202

🖼️ Quick Recovery for MS Access

🖼️
 • Phát hành: Unistal
 • Quick Recovery for MS Access là phần mềm khôi phục cơ sở dữ liệu Access (.MDB) giúp khôi phục và sửa chữa các file Microsoft Access Database (.MDB).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 756

🖼️ File Scavenger 4.2 Khôi phục dữ liệu hệ thống

🖼️
 • Phát hành: QueTek Consulting
 • File Scavenger là tiện ích có thể phục hồi dữ liệu bị xóa nhầm hoặc các file nằm trong phân vùng ổ cứng bị hỏng.
 • windows Version: 4.2
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.590

🖼️ Disk Doctors XFS Data Recovery

🖼️
 • Phát hành: Disk Doctors
 • Phần mềm Disk Doctors XFS Data Recovery chỉ hoạt động đối với file hệ thống XFS và không dành riêng cho bất kì hệ điều hành nào nhờ hỗ trợ rộng rãi của XFS với các hệ điều hành UNIX và Linux.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 332
Xem thêm Khôi phục dữ liệu