Eassos Recovery Free 4.3.5

Tải xuống Eassos Recovery Free 4.3.5

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ AppleXsoft File Recovery Khôi phục file bị xóa

🖼️
 • Phát hành: AppleXsoft
 • AppleXsoft File Recovery là giải pháp hữu hiệu để khôi phục các file đã xóa từ Recycle Bin, Windows Explorer, dòng lệnh, hoặc xóa vĩnh viễn bằng phím Shift + Delete.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 667

🖼️ Disk Doctors Instant File Recovery

🖼️
 • Phát hành: Disk Doctors
 • Disk Doctors Instant File Recovery sẽ khôi phục các file đã bị làm sạch từ thùng rác. Nó còn cho phép bạn nhanh chóng khôi phục các file bị mất do các lỗi khác nhau
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 468

🖼️ Disk Doctors XFS Data Recovery

🖼️
 • Phát hành: Disk Doctors
 • Phần mềm Disk Doctors XFS Data Recovery chỉ hoạt động đối với file hệ thống XFS và không dành riêng cho bất kì hệ điều hành nào nhờ hỗ trợ rộng rãi của XFS với các hệ điều hành UNIX và Linux.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 332

🖼️ Magic Uneraser 3.3 Khôi phục dữ liệu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: East Imperial Soft
 • Magic Uneraser là một công cụ phục hồi dữ liệu đơn giản và dễ sử dụng. Với công cụ hữu ích này, người dùng có thể nhanh chóng khôi phục bất kỳ dạng tập tin nào từ các phân vùng FAT và NTFS.
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.530

🖼️ DiskGetor Data Recovery 4.0 Phần mềm khôi phục dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Dnssoft
 • DiskGetor Data Recovery là phần mềm khôi phục dữ liệu rất mạnh mẽ, có thể khôi phục lại dữ liệu đã bị xóa, dữ liệu bị mất, bị hỏng, dữ liệu đã bị format.
 • windows Version: 4.0
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 112.198
Xem thêm Khôi phục dữ liệu