Eassos Recovery Free 4.4.0.435

🖼️
  • RarPasswordUnlocker

  • RarPasswordUnlocker là phần mềm miễn phí giúp bạn khôi phục mật khẩu bảo vệ tập tin RAR. Nó có thể khôi phục được cả những mật khẩu phức tạp.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Recover Data for Zip Khôi phục file nén

  • Recover Data for Zip là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để sửa và khôi phục dữ liệu từ các file nén bị lỗi, được tạo ra bởi Winzip, Winrar và các công cụ nén khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Quablo Trích xuất bảng biểu từ file PDF

  • Với Quablo bạn có thể trích xuất hàng ngàn dữ liệu và các bảng trong vòng vài giây từ nhiều nguồn tài liệu như: Pay-sheets, Balance-sheets, Invoices, Price Lists. Nó sẽ giúp bạn quản lý nhanh các bảng PDF.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Khôi phục dữ liệu