Everest Ultimate Edition v5.50.2100

Link Download Everest Ultimate Edition chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Hard Disk Sentinel Kiểm tra và đo nhiệt độ ổ cứng

 • Hard Disk Sentinel (HDSentinel) là một phần mềm giám sát ổ cứng chuyên nghiệp. Hard Disk Sentinel 6.20 cung cấp một bản mô tả hoàn chỉnh và hiển thị những thông tin đầy đủ nhất về ổ cứng.
 • Xếp hạng: 4 19 Phiếu bầu
🖼️
 • RAMMap Phân tích mức độ sử dụng bộ nhớ RAM

 • Ứng dụng RAMMap được phát triển là một tiện ích phân tích sử dụng bộ nhớ vật lý nâng cao cho Windows. Nó hiển thị thông tin sử dụng theo nhiều cách khác nhau trên các tab của nó: Use Counts, Processes, Priority Summary, Physical Pages, Physical Ranges, File Summary, File Details.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Hardware Organizer Deluxe

 • Hardware Organizer Deluxe là một phần mềm bảo trì phần cứng tuy đơn giản nhưng rất hữu ích. Nó giúp bạn tổ chức và quản lý tất cả dữ liệu về công việc được thực hiện trên bất kỳ thiết bị và phần cứng mới được cài đặt trong máy của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DiskSizes

 • DiskSizes được thiết kế để hiển thị trạng thái của các ổ đĩa trong máy tính của bạn bao gồm: Các kích thước Cluster, không gian miễn phí và kích thước tổng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Kiểm tra Phần cứng