Ferda Data Miner (32 bit)

Link Download Ferda Data Miner (32 bit) chính:
🖼️
🖼️
 • SimpleZip

 • SimpleZip là công cụ rất dễ sử dụng. Nén và giải nén các file nhanh chóng và dễ dàng. Tạo file nén, điều chỉnh file nén hoặc giải nén các file đang có.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Boxoft Batch Folder Creator

 • Boxoft Batch Folder Creator là công cụ tạo nhóm file và tạo nhóm folder rất mạnh mẽ và đơn giản, cho phép bạn có thể tự động tạo folder và file theo nhóm hoặc tạo folder và file từ danh sách tên đã được xác định dạng CVS...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Sohodox Phần mềm quản lý tài liệu hiệu quả

 • Sohodox là một phần mềm quản lý tài liệu dựa trên Windows được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với nó, tài liệu của họ không chỉ được lưu trữ an toàn mà còn được sắp xếp hợp lý để dễ dàng tìm kiếm sau này.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MedImaView

 • MedImaView là ứng dụng phần mềm dễ sử dụng , cho phép bạn xem các hình ảnh trong lĩnh vực y tế trong các định dạng DICOM.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén