FileWing 2014

Link Download FileWing chính:

🖼️ AnyReader Đọc, sao chép dữ liệu từ đĩa bị hỏng

🖼️
 • Phát hành: Regall LLC
 • AnyReader sẽ tiếp tục đọc và copy dữ liệu cho đến hết toàn bộ file nguồn, dữ liệu nào không thể đọc được sau nhiều lần cố gắng sẽ được thay thay thế bằng khoảng trống.
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.366

🖼️ Best Data Recovery Phần mềm khôi phục dữ liệu tốt nhất

🖼️
 • Phát hành: Best Recover
 • Best Data Recovery là giải pháp khôi phục dữ liệu thuận tiện và mạnh mẽ.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.600

🖼️ Norman Personal Backup 3.0 Tiện ích sao lưu dữ liệu cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Norman
 • Norman Personal Backup là một ứng dụng trực quan và dễ sử dụng cho phép người dùng sao lưu các tập tin của mình vào một dịch vụ lưu trữ đám mây, sau đó đồng bộ chúng với các dữ liệu trên máy tính.
 • windows Version: 3.0.21

🖼️ MediaHeal for Virtual Drives Khôi phục dữ liệu từ ổ đĩa ảo bị lỗi

🖼️
 • Phát hành: Recoveronix
 • MediaHeal for Virtual Drives là phần mềm hữu hiệu để khôi phục các tập tin từ ổ đĩa ảo bị lỗi, chẳng hạn như VMDK, VHD, IMG, OVA, XVA với hệ thống file FAT hoặc NTFS.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 396

🖼️ PST File Viewer Free

🖼️
 • Phát hành: Recovery ToolBox
 • PST File Viewer Free cho phép bạn xem và khôi phục tập tin PST bị hỏng từ Microsoft Outlook.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.660
Xem thêm Khôi phục dữ liệu