Free Firewall 1.4.8.17080

Link Download Free Firewall chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Omniquad Personal Firewall 1.4

  • Omniquad Personal Firewall kiểm soát mọi hoạt động truy nhập ra/vào network và cho phép bạn kiểm soát chương trình nào được cho phép truy cập Internet. Bạn có thể quy định những "khu vực an tòan", những địa chỉ LAN IP hoặc websites "không an toàn" và sẽ c
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Win Firewall Log Analyser

  • Win Firewall Log Analyser là ứng dụng nhỏ gọn được thiết kế nhằm cho phép bạn đọc và phân tích các bản ghi Firewall của Windows...
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Outpost Firewall Pro 7.0.2 (3377.514.1238)

  • Outpost Firewall là phần mềm tường lửa cá nhân với antispyware, hệ thống phòng thủ chủ động, và các công cụ giúp duyệt web an toàn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm Tường lửa