Free Unrar

Link Download Free Unrar chính:
🖼️
 • Performance Monitor

 • Chương trình nhỏ gọn này sẽ đặt 4 biểu đồ trên màn hình của bạn, tuy nhiên nó cũng có một chút khó đọc. Giao diện cài đặt đơn giản của Performance Monitor giúp chúng ta dễ dàng đặt màu và hiển thị cho 4 biểu đồ.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ArsClip Giám sát Clipboard

 • ArsClip 5.30 sẽ giám sát Windows clipboard và lưu trữ khoảng 15 (số lượng mặc định) mục văn bản được "copy". ArsClip cho phép bạn hiển thị trong cửa sổ clipboard popup nhiều mục dữ liệu hơn.
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Hamsi Manager Phần mềm quản lý tập tin

 • Hamsi Manager là một phần mềm quản lý tập tin, phát triển để giải quyết các vấn đề phát sinh. Bạn có thể thực hiện một quá trình cho nhiều tập tin cùng một lúc.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Easeus Disk Copy Sao lưu dữ liệu ổ cứng

 • Easeus Disk Copy tạo ra bản sao lưu phân vùng hoặc các ổ đĩa cứng theo từng cung (sector), không phụ thuộc vào hệ thống điều hành, các hệ thống tập tin hoặc lược đồ phân vùng.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Nén - Giải nén